info

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki okularowe są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Producentem reklamowanych soczewek okularowych jest iQ VISION Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podmiotem prowadzącym reklamę jest iQ VISION Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

info Read More »